Įmonė įsteigta 2009 m. rugpjūčio 11 dieną. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys - MTEP veiklų vykdymas, įskaitant maketų ir prototipų kūrimą bei išbandymą, MTEP projektų koordinavimas, konsultavimo ir mokymo paslaugų teikimas. Bendrovė dirba su beveik 50 ilgametę mokslinę, praktinę ir/ar pedagoginę patirtį turinčių mokslininkų, ekspertų ir lektorių Lietuvoje ir užsienyje. 2019 m. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis su Rygos technikos universitetu.

2018-2020 m. MTEP paslaugos buvo/ yra teikiamos daugiau nei pagal 10 MTEP paslaugų teikimo sutarčių, įskaitant tokius užsakovus, kaip Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos, AB Energijos skirstymo operatorius, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos ir kt.

Ypatingai didelį dėmesį bendrovė skiria technologijų tyrimams ir mokymams, susijusiems su žemės ūkiu, atsinaujančių energijos šaltinių, tokių kaip saulės energija, vėjo energija, geoterminė energija, hidroenergija ar biomasės energija, panaudojimu. UAB ULA Technologies yra vienas iš Skaitmeninių inovacijų centro AgroSpace DIH steigėjų. UAB ULA Technologies nuo 2019 metų yra skaitmeninių inovacijų centro AgroSpace MTEP laboratorijos „Eksperimentinio prototipavimo ir 3D spausdinimo laboratorija“ valdytojas ir administratorius.

Kartu su išorės ekspertais UAB ULA Technologies siūlo technologinių skaitmeninimo auditų atlikimo ir technologinio skaitmeninimo audito nuostatų įgyvendinimo technologinės priežiūros (technologinio konsultavimo) paslaugas. Auditai vykdomi nuo 2019 metų žemės ūkio ir susijusių sektorių įmonėse ir bendrovėse, siekiant įvertinti esamą gamybos ir su gamyba susijusių procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išleidimo ir aptarnavimo) skaitmeninimo lygį bei siekiant nustatyti, ar šiuose procesuose pritaikomos naujausios žinios, ar procesai yra efektyvūs šiuo metu ir ateities perspektyvoje.