PARTNERIŲ TARPTAUTINĖM MTEPI INICIATYVOMS PAIEŠKA EĮT RENGINIUOSE, SIEKIANT SURASTI NAUJŲ PRODUKTŲ KŪRIMO TECHNOLOGINIUS SPRENDIMUS

 

Projekto  Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0100

 

UAB „ULA Technologies“ įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, siekiant surasti naujų produktų kūrimo technologinius sprendimus“  (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0100), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę “InoConnect”.

 

Priemonė: “InoConnect”

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjis – 2022 m. vasaris

 

Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.).

 

Projekto vykdytojas: UAB ULA Technologies

Bendra projekto vertė: 20.169,12 Eur