Įmonė siūlo skaitmeninimo auditus įvairiose srityse, tarp kurių gamybos procesų ir technologijų automatizacija, techninės tarnybos veikla ir įrenginių techninė priežiūra, įmonės procesų ir procedūrų valdymas ir tobulinimas, įmonės gamybos planavimo procesai bei išorės ir vidaus logistikos valdymas.

Atlikus auditą yra pateikiami pasiūlymai skaitmeninimo audito ataskaitos forma, kurioje pateikiamas:

- esamos situacijos įvertinimas bei palyginimas su konkrečiame sektoriuje veikiančiais konkurentais;

- apžvelgiama įmonės verslo sritis, identifikuojami procesų trūkumai ir pateikiami sprendimai, leidžiantys optimizuoti įmonės verslo procesus;

- parenkami skaitmeniniai efektyvumą bei konkurencingumą didinantys sprendimai trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu;

- įvertinama potenciali investicijų į skaitmeninius sprendimus grąža ir reali ekonominė nauda ilguoju laikotarpiu;

- parengiamas įmonės skaitmeninimo planas;

- parenkami tinkami KPI, siekiant matuoti tolimesnį procesų efektyvumą ir kt.